۱۴۹,۰۰۰ تومان

  • شال سنگشور
  • منگوله دار
  • حاشیه دوخت
  • مناسب بهار و تابستان
صاف
شال سنگشور