۹۹,۰۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومان

  • شال سبز
  • منگوله دار
  • حاشیه دوخت
  • مناسب بهار و تابستان
  • اصلا سر نیست
صاف
شال سبز منگوله دار