۶۵,۰۰۰ تومان

  • مینی اسکارف
  • گیپور
  • حاشیه نواردوزی شده
  • مناسب بهار و تابستان
  • اصلا سر نیست
  • ابعاد 75
مینی اسکارف گیپور